Spirituele Community
Chinese horoscoop

Chinese horoscoop

Wat je moet weten over de Chinese horoscoop

Er zijn in de Chinese horoscoop, net als in een westerse horoscoop, twaalf verschillende tekens of symbolen. Die tekens of symbolen beschrijven mensen met bepaalde karaktereigenschappen. De Chinese astrologie gaat overigens niet alleen uit van twaalf dierenriemtekens. In de Chinese astrologie zijn er ook vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Water en Metaal. De Chinese horoscoop kent een cyclus van twaalf jaar. Bij het begin van deze eeuw stonden alle tekens van de dierenriem een jaar onder het element Metaal. Dus bijvoorbeeld Metaal-Rat werd na een jaar gevolgd door Metaal-Os. Alle Chinese van de dierenriem komen zo in twaalf jaar aan de beurt. Na twaalf jaar is een ander element aan de beurt. De Chinese astrologie gaat dus, omdat er vijf verschillende elementen zijn, uit van een totale cyclus van zestig jaar.

Het bepalen van Chinese sterrenbeelden

Wat is je sterrenbeeld? De Westerse astrologen gaan bij het bepalen van je sterrenbeeld uit van de maand waarin je bent geboren, terwijl de Chinese astrologen uitgaan van het jaar waarin je bent geboren. De Chinese jaartelling wijkt af van onze jaartelling. Uitgangspunt van de Chinese kalender is de Maan Omdat de Maan twaalf of dertien keer in een jaar terugkomt, telt een Chinese maand 29 of 30 dagen. Hoe laat men de Chinese jaartelling ongeveer gelijklopen met onze jaartelling? Door iedere drie of vier jaar een maand aan het Chinese jaar toe te voegen. De Chinese kalender wijkt ook af wat betreft het begin van het jaar. Een Chinese kalender begint namelijk niet op 1 januari, maar ergens tussen eind januari en begin februari. Het Chinese nieuwe jaar begint elk jaar op een andere datum.

De Chinese sterrenbeelden

De twaalfjarige cyclus van de Chinese horoscoop begint met het jaar van de Rat en eindigt met het jaar van het Varken. De tekens van de Chinese dierenriem zijn:
Je Chinese sterrenbeeld Rat als je bijvoorbeeld geboren bent in 2008, 1996 en 1984.
Je Chinese sterrenbeeld is Os als je bijvoorbeeld geboren bent in 2009. 1997 en 1985.
Je Chinese sterrenbeeld is Tijger als je bijvoorbeeld geboren bent in 2010 ,1998 en 1986.
Je Chinese sterrenbeeld is Konijn als je bijvoorbeeld geboren bent in 2011, 1999 en 1987.
Je Chinese sterrenbeeld is Draakals je bijvoorbeeld geboren bent in 2012, 2000 en 1988.
Je Chinese sterrenbeeld is Slang als je bijvoorbeeld geboren bent in 2013. 2001 en 1989.
Je Chinese sterrenbeeld is Paard als je bijvoorbeeld geboren bent in 2014, 2002 en 1990.
Je Chinese Sterrenbeeld is Geit als je bijvoorbeeld geboren bent in 2015. 2003 en 1991.
Je Chinese sterrenbeeld is Aap als je bijvoorbeeld geboren bent in 2016, 2004 en 1992.
Je Chinese sterrenbeeld is Haan als je bijvoorbeeld geboren bent in 2017, 2005 en 1993.
Je Chinese sterrenbeeld is Hond als je bijvoorbeeld geboren bent in 2018, 2006 en 1994.
Je Chinese sterrenbeeld is Varken als je bijvoorbeeld geboren bent in 2019, 2007 en 1995.
Je moet dus steeds rekenen in een cyclus van twaalf jaar. Ben je bijvoorbeeld geboren in 1924? Dan is je Chinese sterrenbeeld Rat.

De Chinese horoscoop en je geboortejaar

Wil je een Chinese horoscoop maken? Dan moet je in ieder geval weten wat je Chinese geboortejaar is. Het bepalen van het juiste Chinese geboortejaar is niet eenvoudig, want het Chinese nieuwe jaar begint ieder jaar op een andere datum. Ben je bijvoorbeeld in de eerste weken van januari 1982 geboren? Wellicht is je sterrenbeeld dan toch geen Hond maar Haan, want het nieuwe Chinese jaar kan in 1982 ook pas halverwege januari of zelfs pas begin februari zijn begonnen.

De drie dieren van de Chinese horoscoop

Bij het maken van een horoscoop gaan de westerse astrologen uit van een dier. Je bent bijvoorbeeld een Schorpioen. Chinese astrologen gaan uit van drie soorten dieren:
• Je hebt een jaardier (bepaald door je geboortejaar)
• Je hebt een maanddier (bepaald door je geboortemaand)
• Je hebt een innerlijk dier (bepaald door het tijdstip van je geboorte)
De basisbeschrijving van hoe je bent, je uiterlijke gedrag, wordt gegeven door je jaardier. Er kunnen twaalf jaardieren en vijf verschillende types jaardieren, de reeds genoemde vijf elementen, worden onderscheiden. Je jaardier wordt ook wel het Chinese teken genoemd.
Ook het maanddier is van belang. Het maanddier vormt je persoonlijkheid en speelt een rol bij je relaties.

Het innerlijk dier, doorgaans je Chinese ascendant genoemd, speelt natuurlijk een belangrijke rol bij ons innerlijk leven.

De combinatie van verschillende dieren zegt iets over je karakter

Het maanddier is in de Chinese astrologie zeker van belang. Jaardier en maanddier worden met elkaar gecombineerd. Iemand met het jaardier Tijger is gek op avonturen en actie. Heeft hij het maanddier Konijn? Dan heeft hij, ondanks de stoer indruk die hij maakt, ook een gevoelige kant.

Je gedraagt je naar buiten toe niet altijd zoals je je van binnen voelt. Het innerlijk dier, het teken dat overheerst op het tijdstip van je geboorte is, net als het maanddier en het jaardier, genoemd naar de Chinese dierenriem. Waarom is het innerlijk dier van belang? Omdat het je gevoelsleven bepaalt, en dus een grote invloed heeft op je persoonlijkheid.
Volgens Chinese astrologen geeft de informatie over je innerlijk dier, samen met je informatie over je jaardier en je maanddier, inzicht in je karakter.

Wat is je maanddier of je innerlijk dier?

Je jaardier in de Chinese horoscoop wordt bepaald door je geboortejaar. Welk maanddier en welk innerlijk dier hoort bij je jaardier? Die vraag kan eenvoudig worden beantwoord. Er zijn diverse websites waar je je maanddier of innerlijk dier gratis kunt laten berekenen. Je berekent je maanddier door je geboortemaand in te vullen. Wil je je je innerlijk dier berekenen? Vul dan in geboortedatum (dag, maand en jaar). Vervolgens vul je de geboortetijd in (in uren en minuten) en je geboorteland.

De vier seizoenen in de Chinese astrologie

In de Chinese astrologie spelen ook de vier seizoenen een rol. Waarom? Omdat iemand die bijvoorbeeld in de herfst is geboren anders in het leven staat dan iemand de in de winter is geboren. Zo si iemand die in de lente geboren is open en spontaan. Het is iemand die graag de mooie dingen in het leven ontdekt. Iemand die in de winter geboren is ziet overal bezwaren. Hij is vaak passief. Het uitvoeren van plannen kost hem moeite.

Yin en Yang in de Chinese astrologie

Ook Yin en Yang spelen een rol in de Chinese astrologie. Yin en Yang sluiten elkaar niet uit. Iemand kan minder Yin of minder Yang zijn. Er is dus sprake van onderlinge afhankelijkheid.

Is iemand vooral Yin? Dan is hij vooral naar binnen gericht.. Hij is intelligent, introvert, gevoelig en eigenwijs, De Yin-tekens van de Chinese horoscoop zijn Os, Konijn, Slang, Geit, Haan en Varken.

Is iemand vooral Yang? Dan is hij vooral naar buiten gericht. Hij is optimistisch, actief, hartstochtelijk, wantrouwend en jaloers. De Yang-tekens van de Chinese horoscoop zijn Rat, Tijger, Draak, Paard, Aap en Hond