Spirituele Community
Horoscopen

Horoscopen

Astrologen maken horoscopen

Wat is een horoscoop? Een schematische tekening van de hemellichamen, de aarde en de sterrenbeelden op een bepaald moment. Je komt via een horoscoop verrassende aspecten van jezelf tegen. Ook kun je onvermoede talenten ontdekken. Dankzij je horoscoop kun je jezelf dus beter leren kennen en waarderen. Je kunt aan de hand van een horoscoop geen absolute uitspraken of voorspellingen doen. Zo kun je bijvoorbeeld niet voorspellen of je een bepaalde ziekte krijgt.

Horoscopen worden gemaakt door astrologen. In een horoscoop wordt de invloed van de  zon, de maand, de planeten en de sterren op het karakter en de aanleg van de mensen in beeld gebracht. Die invloed moet worden berekend. Met behulp van een computerprogramma kunnen horoscopen worden uitgerekend en weergegeven. Astrologen hebben je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats nodig om je horoscoop te kunnen berekenen. De stand van de planeten is, gezien vanaf de plaats waar je geboren bent, ieder moment anders.

Horoscoop en je sterrenbeeld

In het vlak waarin de aarde om de zon draait bevinden zich twaalf groepen sterren. Die groepen worden ook wel zodiak of dierenriem genoemd. De twaalf sterrenbeelden zijn: Ram, Vissen, Waterman, Steenbok, Boogschutter, Schorpioen, Weegschaal, Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen en Stier. De meeste sterrenbeelden hebben dus de naam van een dier. Deze twaalf sterrenbeelden staan in iedere horoscoop. In de weergave van een horoscoop staan de sterrenbeelden aan de buitenkant. Van ieder sterrenbeeld ontvang je een bepaalde invloed. Hoe groot de invloed van een sterrenbeeld is wordt onder andere bepaald door het aantal planeten dat in een sterrenbeeld staat.

Op je geboortedatum stond de Zon, vanaf de arde gezien, op een bepaalde plaats. Je sterrenbeeld wordt daarom bepaald door de plaats waar de Zon stond op de datum dat je werd geboren. Wordt je dus geboren op dezelfde dag als iemand anders, maar op een andere tijd? Dan ziet je horoscoop er heel anders uit. Waarom?  Omdat de sterrenbeelden en de planeten dan op een nadere plaats aan de hemel staan.

De verschillende onderdelen van een horoscoop

Wil je een horoscoop kunnen lezen? Dan moet je weten uit welke onderdelen een horoscoop is opgebouwd. Een van die onderdelen zijn de al genoemde sterrenbeelden. De Zon draait in een jaar rond de aarde. De baan die de zon maakt, een baan die enigszins schuin loopt ten opzichte van de evenaar, wordt ingedeeld in twaalf sectoren van 30 graden. Iedere sector van 30 graden is een bepaald dierenriemteken (sterrenbeeld).

Andere onderdelen van de horoscoop zijn de Zon, de Maan, de Planeten, de Maanknopen en het gelukspunt. De planeten zijn Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunes en Pluto. De Maanknopen bewegen met de klok mee. De andere astrologische punten bewegen tegen de klok in. Naast iedere horoscooptekening staat een lijst waarin af te lezen is op welke graad van ieder sterrenbeeld een planeet of een ander belangrijk punt staat.

De Maanknopen zijn belangrijke onderdelen van de horoscoop. De noordelijke knoop  is het punt waarop de Maan boven de ecliptica (de schijnbare baan van de Zon) uitstijgt, terwijl de Maan bij de Zuidelijke knoop eronder zinkt.

Het Gelukspunt in je persoonlijke horoscoop is net zo ver van de ascendant als de Maan van de Zon. Valt je Gelukspunt samen met de Zon, Maan, Venus, Neptunus of ascendant van een andere horoscoop? Dan geeft dat een goed voelende relatie.

De rol van de Zon, de Maan en de Planeten in je horoscoop

Welke rol spelen de Zon, de Maan en de Planeten in je horoscoop?

  • Vooral de Zon vertegenwoordigt wie je bent, want de Zon staat voor je belangrijkste ik, je individualiteit en je machtshonger. Bovendien staat de Zon voor mannen in het algemeen.
  • De Maan vertegenwoordigt je onderbewuste, instincten, onderbewuste en je gewoonten. Bovendien staat de Maan voor vrouwen in het algemeen.

De betekenis van de verschillende planeten:

  • Mercurius: je redeneringsvermogen en de manier waarop je denkt en communiceert.
  • Venus: liefde, aantrekkingskracht, schoonheid, kunsten en bezit.
  • Mars staat voor fysieke energie, ondernemingszin en moed. Bovendien staat Mars voor begeerte en agressie
  • Hoe fortuinlijk ben je? Dat wordt verteld door Jupiter, want Jupiter staat voor groei, welvaart, wijsheid en goede manieren. Het is dus de planeet van uitbreiding en geluk.
  • Saturnus vertelt hoe je je angsten onder ogen moet zien. Saturnus staat daarom voor begrenzing, limieten, voorzichtigheid en discipline.
  • Uranus staat voor al het onverwachte, dus voor originaliteit, onafhankelijkheid, vindingrijkheid, inzicht en opstandigheid.
  • Neptunus: dromen, spiritualiteit, paranormale begaafdheid, mededogen, misleiding en illusie.
  • Pluto: verwijdering, vernietiging, transformatie en vernieuwing.

Aan iedere planeet wordt een bepaald woord toegekend. Zo is het kernwoord van Venus liefde, van Uranus revolutie en van Pluto transformatie.

het rijzend teken en de ascendant

Een horoscoop heeft een rijzend teken en een ascendant. Wat is het rijzend teken? Dat is het teken van de dierenriem dat op het moment van je geboorte aan de oostelijke horizon stond. Wat is de ascendant? De exacte graad van dat teken. Bij zonsondergang gaat de zon net over de oostelijke horizon heen. Ben je dan geboren? Dan is je rijzende teken hetzelfde als je zonneteken. Ben je op een ander tijdstip geboren? Zonneteken en rijzend teken zijn dan verschillend. De tekens kunnen met elkaar botsen of elkaar versterken.

Wat beschrijft het rijzend teken? Het rijzend teken beschrijft de manier waarop anderen naar je kijken. Ook beschrijft dit teken de manier waarop je jezelf aan de buitenwereld presenteert, dus je buitenkant en je rol. De oppervlakte van je persoonlijkheid, je gebaren en verschijning worden bepaald door het rijzende teken.

De descendant

Wat is je descendant of dalende teken? Het teken dat tegenover je rijzende teken staat. De descendant van bijvoorbeeld het rijzende teken Kreeft is Steenbok. De descendant bepaalt je houding tegenover huwelijk en relaties. Op welk type zul je waarschijnlijk vallen? In je horoscoop vormen de descendant en de ascendant een horizontale as. Ze lopen ieder door een teken van de dierenriem.

De huizen

Iedereen, of hij nu bijvoorbeeld Steenbok of Schorpioen is, heeft altijd te maken met zaken als geld, gezondheid en relaties. De huizen verdelen de hemel in twaalf delen. Elk deel correspondeert met een bepaald aspect van het leven. Ieder huis heeft een bepaalde betekenis. Zo staat het tweede huis voor geld en bezittingen en het elfde huis voor vrienden en verlangens. De twaalf huizen staan in iedere geboortehoroscoop. De huizen worden van elkaar gescheiden door lijnen die van de dierenriemtekens in de horoscoop naar het midden lopen. De huizen zijn genummerd tegen de klok in. In een horoscoop staat nummer 1 onder de ascendant.