Aanvaard wat je niet kunt veranderen, verander wat je niet kunt aanvaarden!